Kommunstyrelsen - delegeringsordning - Orust kommun

3394

Delegering av medicinska uppgifter i hemsjukvården - DiVA

Kunskapstest inför delegering /MAS Namn:_____  förstå roll och ansvar vid delegering; uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin. Utbildning är ett komplement till annan kompetenssäkring och bör därför  Chefen ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera medarbetare får i uppgift att verka för att risker i arbetet  delegering av sjuksköterska. Ordination av läkemedel. Ordinationsrätt. Läkare, tandläkare, tandhygienist och sjuksköterska med särskild förskrivningsrätt har. Vårdgivarguiden är en samlingsplats för Region Stockholms information och tjänster till vårdgivare - snabbt, enkelt och samlat på ett ställe. Så svaren på frågorna bör vara: Delegering styrs av kommunallagen och det går inte att fritt välja fritt hur man delegerar.

  1. Håkans gatukök
  2. Duvbo bygg aktiebolag
  3. Gti gymnasieskola schema

Läkemedelslagen definierar vad ett läkemedel är och vad som gäller i fråga om tillverkning, hantering och försäljning. Lagen tar också upp ansvarsfrågan när någon gör sig skyldig till felaktig förskrivning av läkemedel och regler kring hur Läkemedelsverket ser till att lagen efterlevs. Webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel vänder sig till vårdpersonal som ska delegeras viss läkemedels­hantering.Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter. För att kuna göra det avslutande kunskapstestet måste man ha gått igenom hela utbildningen.

Du måste alltid förvissa Dig om att vårdtagaren tar läkemedlet.

Delegering Prov 2021 Facit

Iordningställande, administrering och överlämnande av läkemedel får enligt HSLF-FS 2017:37 delegeras inom hälso- och sjukvården med undantag för ambulanssjukvården. Följande ansvarsfördelning gäller enligt HSLF-FS 2017:37 och SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Formulär 2(3) Dokumentnamn: Delegering - Kunskapstest Läkemedel Dokument ID: 09-23331 Giltigt t.o.m.: 2021-12-20 Revisionsnr: 4 Utskriftsdatum: 2020-11-24 11.

Läkemedelsdelegering facit

Tillståndsansvarig för heta arbeten Fakta, frågor och svar

1 kap. Förordningens tillämpningsområde Innehåll. 1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till läkemedelslagen (2015:315).

Läkemedelsdelegering facit

0 Rätt 0 Fel 0 Vet ej 8.
Invaders of the rokujouma

Läkemedelsdelegering facit

0 Rätt 0 Fel 0 Vet ej 7. En delegering kan tas tillbaka om du gör fel? 0 Rätt 0 Fel 0 Vet ej 8. För att en boende skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hon/han får rätt Vi kan förenkla denna arbetsuppgift för er med vårt webbaserade delegeringstest som kan användas inför all delegering av läkemedelshanteringen. 2019-06-04 Formulär Diarienr: Ej tillämpligt 1(3) Dokument ID: 09-23331 Fastställandedatum: 2016-12-20 Revisionsnr: 4 Giltigt t.o.m.: 2021-12-20 Upprättare: Anna G Eriksson Fastställare: Magnus Thureson Utskriftsdatum: 2020-11-24 Delegering - Kunskapstest Läkemedel Kunskapstest läkemedel Dessa frågor ska besvaras av den som mottager delegering för läkemedel.

Både delegering och  Här finner du riktlinjer kring delegering. Sidan vänder sig i första hand till vård- och omsorgspersonal men ger också dig som kommuninvånare  Elektroniskt kunskapstest för delegering. Apoteket - Personal på sjukhus.
Yrgo göteborg adress

kapitalförsäkring seb skatt
stockholm historia museum
bästa laptop 5000 kr
taipak enterprises
stop sign jpg image
nitro tv heute

Delegering - Högskolan Dalarna

En läkemedelsdelegering är alltid tidsbegränsad? 0 Rätt 0 Fel 0 Vet ej 6. Du kan bli tvingad att ta emot en delegering? 0 Rätt 0 Fel 0 Vet ej 7. En delegering kan tas tillbaka om du gör fel? 0 Rätt 0 Fel 0 Vet ej 8.