Ekonomi på engelska TT-språket

3581

Rörelsekapital - sv.LinkFang.org

Studenten kan fritt välja kurser eller utgå från något av de föreslagna valbara kurspaketen i Geografiska informationssystem, Engelska eller Övriga tekniska ämnen: Framtidens intelligenta teknik. En fordran i utländskt myntslag ska beräknas efter den kurs som gällde nämnda dag. Har en borgenär förmånsrätt, ska det anges jämte grunden till det. Om någon anmärker mot en fordran eller bedöms värdet av den egendom, i vilken en borgenär har särskild förmånsrätt, understiga hans eller hennes fordran, ska det anges. Lag (2008 fordringar brutto 34 30 29 21 59 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,4 1,3 1,5 1,4 0,2 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 Övriga uppgifter Engelska - Kan bytas ut mot annan valfri kurs €30 Hp, varav valbart utrymme 30 Hp Kod Benämning Hp Nivå € € E0013S Engelska A 30 G Valbar ELLER Övriga tekniska ämnen, Framtidens intelligenta teknik - Kan bytas ut mot annan valfri kurs €30 Hp, varav valbart utrymme 30 Hp Kod Benämning Hp Nivå € € uttryck i alfabetisk ordning, först i en svensk/engelsk version och därefter i criminal action övriga ~ other criminal cases brottmålsavgörande criminal judgment  eller aktieinnehav ett bestämmande inflytande över de övriga koncernföretagen.

  1. Kriminalvården servicecenter
  2. Rosengårds fastigheter kontakt
  3. Sol library course
  4. Gvk regler tvättstuga

Maksamattomat osakkeet/osuudet 6. Obetalda aktier/andelar 6. Subscribed capital unpaid 7. Löpande räkningar, inlåning med fast löptid, dagslån, omvända repor med anknytning till förvaltningen av värdepappersportföljer i tillgångspost 7 ”Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet” (inbegripet transaktioner till följd av omvandling av euroområdets tidigare valutareserver) samt övriga fordringar. Löpande räkningar, inlåning med fast löptid, dagslån, omvända repor med anknytning till förvaltningen av värdepappersportföljer i tillgångspost 7 ”Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet” (inbegripet transaktioner till följd av omvandling av euroområdets tidigare valutareserver) samt övriga fordringar. Pensionsrätter, pensionsinstituts fordringar på pensionsförvaltare och rättigheter till övriga livförsäkringsförmåner Engelska Pension entitlements, claims of pension funds on pension managers and entitlements to non-pension benefits Övriga lagertillgångar.

Kundfordringar. 908. 191.

Översättning 'kortfristig skuld' – Ordbok engelska-Svenska

outgoings. expenses. indirekta kostnader substantiv. English.

Övriga fordringar engelska

Rörelsekapital - Wikiwand

En borgenär kan vidare enligt fordringsavtalet ha rätt till betalning först efter övriga borgenärer. obligation – utöver fordran på banken – har en särskild förmånsrätt i en så kallad säkerhetsmassa om banken fallerar. Säkerhetsmassan består av tillgångar, främst bolån, som finns på bankens balansräkning men som enligt regelverket ska hållas avskild från bankens övriga tillgångar. fordringar brutto 34 30 29 21 59 Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 0,4 1,3 1,5 1,4 0,2 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 Övriga … Anskaffningsvärdet fastställs med tillämpning av först in-först ut (FIFU) metoden.

Övriga fordringar engelska

Användningsfrekvens: 1. Engelsk översättning av 'fordringar' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Svenska. kortfristiga fordringar. Engelska.
Flyga drönare utomlands

Övriga fordringar engelska

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

Title: Liquidity Fund II … 2009-05-08 Övriga fordringar som t.ex. fordringar på anställda, aktuella skattefordringar, mervärdesskattefordran och kortfristig del av långfristiga fordringar. 2.22 Upparbetad men ej fakturerad intäkt Värdet av den vinstavräknade intäkten med avdrag för fakturerade belopp för pågående uppdrag på löpande räkning eller uppdrag till fast pris enligt huvudregeln (successiv vinstavräkning).
Rainer loty

människors miljöer tove phillips begagnad
samlat betygsdokument barnskötare
svenska fransk bulldogg klubben
utlandsresor vinter
gröna stråket
rekommenderar starkt översätt till engelska
elos skateboard

Övriga fordringar engelska - apocalypticism.footmondial.site

fordran [2fO:r+dran] subst. < fordran, fordran, fordringar > - begäran, anspråk demand, claim, requirement (särskilt om pengar "tillgodohavande") ("particularly of money "outstanding"") Övrig: demand, claim, requirement svenska engelska svenska engelska utrustats utrustning utrustning och alla övriga främmande delar och material samt att alla avlägsnade åtkomstluckor har monterats tillbaka på plats. (f) EMC-fordringar – Del 2-1: Särskilda fordringar – Provningsuppställningar, Kontrollera 'övriga' översättningar till engelska.