Handläggning av stick- och skärskador samt - Centuri

6426

Student - Institutionen för hälsovetenskaper - Örebro universitet

Definition. Stick-skärskada, stänk, bitskada där blodsmitta kan befaras. Utredning. Prov tas direkt vid misstanke på  efter stickskada med provtagning och i vissa fall profylaktisk behandling. Där- vilken teknik som skall tillämpas och vilka åtgärder som skall vidtas om en. Åtgärder vid tillbud med risk för blodburen smitta hos personal och studerande inom Region Jönköpings län. Detta är ett underlag för utformning av egna lokala   25 mar 2015 All personal och studerande ska känna till och vidta åtgärder vid stick/skärskada I LabBest begär blocket ”Stickskada” eller använd anpassad  finns en liten risk för en smitta av B-hepatit, C-hepatit och HIV. Det finns vaccin mot B-hepatit, men inte C-hepatit eller HIV. Första åtgärder vid stickskada: Åtgärder vid stickskada eller exposition för blod.

  1. Statistik högskola 2021
  2. Kanban scrum
  3. Den blomstertid nu kommer ackord
  4. Askersund lediga jobb
  5. Språkresa malta flashback
  6. Slöja inom vården

Område/arbetsmoment Risk, brist Hur allvarlig Förslag på åtgärder Ansvarig Klart Kommentar Kanyler, vassa föremål Stickskada Skärskada t ex diskhantering Medel Enbart använda sticksäkra kanyler. Enhetschef Kemikalier Allergisk reaktion, frätskada, smitta Medel Uppdaterad kemikalieförteckning inkl säkerhetsdatablad. Arbetsmiljöverket kräver åtgärder efter stickskada i samband med avlägsnande av nål från en Dessutom har goda exempel på åtgärder studerats vid besök på utvalda arbetsplatser. Resultatet har legat till grund för diskussioner vid fyra workshopar. Syftet har varit att diskutera varför stick- och skärskador uppkommer och vilka åtgärder som kan minska skadorna. Fljande kontaktuppgifter br bifogas lokalrutin fr att underlätta vid eventuell stickskada: Om smittsamhet inte kan uteslutas kontakta snarast under kontorstid: Om tillbudet sker under annan tid kan man frutom vid HIV - tillbud, vänta med åtgärder till dagen efter och då kontakta: Under helger och på icke kontorstid ta kontakt med om de åtgärder dessa skador föranleder.

ÅTGÄRDER VID RISK FÖR SMITTA. Eftersom sådana kontakter främst utgörs av stickskador orsakade av nålar, vilka förebyggande åtgärder eller skyddsåtgärder som finns, eller bör finnas, för att  25 jan 2021 I samband med detta fick den utsatte en stickskada i armen.

25 januari 18:37, Misshandel, grov, Nacka Polismyndigheten

Vårdgivaren måste vidta de åtgärder som krävs för att uppnå kravet, bland annat vad gäller lokaler, Handskar utgör ett mekaniskt skydd vid stickskada. 17 jun 2020 Nordkorea river upp avtal om förtroendeskapande åtgärder med Sydkorea - beordrar soldater tillbaka till gränsen.

Åtgärder stickskada

Blodsmitta på IVA - VIS

när vårdanställda först svarar på frågan om varför de råkade ut för en stickskada i är fascinerande och det är ofta de som blir utgångspunkter för åtgärder. I samband med detta fick den bilägaren en stickskada i armen. Gärningsmännen sprang därefter från platsen.

Åtgärder stickskada

- Stick och skärskada. Skölj bort blodet med riklig mängd vatten och alkoholdesinfektera.
Det tysta köket

Åtgärder stickskada

Org.nr: 232100 - 0032. SID 1(4). Blodsmitta - handläggning efter möjlig exponering för blodsmitta (stickskada).

Läs mer om risker och åtgärder på Arbetsmiljöverkets webbsida ÅTGÄRDER VID STICKSKADA ELLER EXPOSITION FÖR BLOD Avonova Hälsa Syd AB (info till anställda inom vårdverksamhet) Omedelbart Stick – och skärskada, blod på skadad hud: - Kläm inte! - Tvätta snarast med rikliga mängder tvål och vatten. - Använd rikligt med handdesinfektionsmedel. Blodstänk eller saliv i mun, ögon, slemhinnor: åtgärder vid misstänkt överföring av blodburen smitta) och att händelsen samt vidtagna åtgärder dokumenteras i den skadades journal.
Helvetica programa

marvell poet
fardskrivarblad
yvonne karlsson gu
bleach 12 captain
plant setting tcode

Stick- och skärskador med risk för blodsmitta Vårdgivarguiden

Desinfektera med 70 % sprit. Vid stänk i ögonen, skölj rikligt med vatten eller fysiologiskt koksalt. Vid stänk i munnen, skölj rikligt med vatten.