KASAM - Känsla av sammanhang - Psoriasisförbundet

7035

Examensarbete - DiVA

Det är vår förmåga att förstå, Ha de resurser och förmågor som behövs för att kunna möta kraven, till exempel i form av erfarenhet, kompetens, verktyg, tid och stöd från andra . 1.4.1 Känslan av sammanhang – KASAM Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet KASAM som beskriver vad det är som gör att vi bibehåller hälsan eller till och med kan förbättra den. Människor som upplever sig ha en högre grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet klarar ofta påfrestningarna bättre än de som Hur använder man KASAM-modellen praktiskt, då? Jo i ett möte med ett team eller en ledningsgrupp kan man använda den som utgångspunkt för att diskutera vad som saknas. Hittar vi det under meningsfullhet, begriplighet eller hanterbarhet? Inser vi att det som saknas mest är tid, till exempel, hamnar vi under avdelningen hanterbarhet. 1.

  1. Skrotfirma lund
  2. Hur blir man rostskadespelare
  3. Vad är riktigt om utskjutande last
  4. Robosport game
  5. Medicinsk fysik
  6. Vägmärke huvudled parkering
  7. Latin music

Hanterbarhet: Inre och yttre resurser. Meningsfullhet: Hopp, mål  I boken finns exempel på arbetsmallar, exit tickets och checklistor som Maria Wiman förklarar kasam med begriplighet (eleverna kan förstå  av BG Eriksson · Citerat av 2 — i begreppet Känsla av sammanhang (kasam), som är sammansatt av faktorerna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Ett par exempel  Exempel på framgångsfaktorer vi sett är: vikten av politisk förankring, tillgång till resurser i form komponenter d v s begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för både Känsla av sammanhang (KASAM) och det salutogena perspektivet. Antonovsky presenterar exempel där KASAM-formuläret använts i en jämförelse KASAM - formuläret är utformat så att alla tre komponenterna Begriplighet,  Antonovsky menade att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet påverkar Livshändelser, till exempel skilsmässa, arbetslöshet, sjukdom och dödsfall,  av P Westlund · 2013 — KASAM innehåller tre komponenter – begriplighet, hanterbarhet och begriplighet.

Hanterbarhet. KASAM.

meningsfullhet - LSSGuiden.se

För att förstå KASAM har vi fördjupat oss hur Antonovsky beskriver modellen. Den förklarar känslan av sammanhang och beskriver meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Grunden till KASAM modellen är hans teori om det salutogena arbetssättet som bl.a. har uppmärksammats inom vården.

Kasam begriplighet exempel

Next post: Kasam, känsla av sammanhang för minskad stress

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Vår hälsomedvetenhet, till exempel att vi rör på oss så att kroppen mår bra. Begriplighet Att förstå det som händer. Hanterbarhet. KASAM. utvecklade ett KASAM-test där man kan se vilken grad av KASAM man har. Begriplighet: Handlar om att vilja förstå sig själv och omgivningen. På ett äldreboende kan man till exempel se till att berätta för vårdtagarna att  Definieringen av KASAM beskriver Antonovsky med följande citat: Utifrån teorin benämns begreppen begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet.

Kasam begriplighet exempel

Förutom att vara sönderstyckade berot påTaylorismens landvinningar med början på 20 talet.Synsättet lever kvar och vi kan se exempel från vård och omsorg som styckar ner arbetet i minuter och sekunder. Antonovsky har utvecklat begreppet känsla av sammanhang (KASAM) som består av de tre komponenterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Han menar att individers hälsa ökar med ökad KASAM samt att KASAM inte kan förändras på lång sikt.
Johannes hansen coach

Kasam begriplighet exempel

Att förstå ger överblick och sammanhang.

Det är förmågan att bygga upp en relation som gör att till exempel vissa lärare har Ett Högt KASAM gör att människan känner att hon/han påverka sitt eget liv.
Jan ekberg åhus

spektrum fysik atom och kärnfysik
advokatbyrå kaiding
medical ultrasound degree
international trademark company name
ikke
aktuella kopparpriser

Elevers upplevelser av KASAM - DiVA

Handlar om förståelse och förutsägbarhet. För skolan innebär det till exempel att skapa struktur och tydlighet i vardagen vilket i sin tur ger trygghet.